SIDOSRYHMIEN PÄIVITYS – SYYSKUU 2021

Kaivoksen toiminnan ylösajo sekä tuotantolaitoksemme laitteistojen testaukset ovat meneillään. Olemme viimeisten kuukausien aikana keskittyneet erityisesti tuotannon turvallisuuden sekä kaivostoiminnan ympäristörakenteiden toimivuuden varmistamiseen. Näitä kahta seikkaa pidämme ehdottomina polttopisteinä toiminnassamme myös tulevaisuudessa.

Tällä hetkellä osana kaivoksen ylösajoprosessia suoritamme kaivospiirin alueella pintamaan leikkausta sekä tasoituslouhintaa yhdessä urakoitsijoidemme kanssa. Tasoituslouhinnan yhteydessä suoritamme satunnaisesti räjäytyksiä, joilla voi olla vaikutuksia sidosryhmillemme. Räjäytystyöt suoritetaan ehdottoman turvallisesti asetettujen vaatimusten mukaan ja räjäytystöiden alueelle pääsy estetään ulkopuolisilta.

Myös kaivosalueelle johtava liikenne lisääntyy lähestyessämme kaivostoiminnan aloittamista. Toimimme yhteistyössä sidosryhmiemme ja urakoitsijoidemme kanssa toteuttaaksemme liikenteen sujuvan toteutumisen myös kaivostoiminnan käynnistyessä täyteen vauhtiin. Pidämme tärkeänä ettei lisääntynyt liikenne vähennä lähialueiden asukkaiden kokemaa turvallisuutta ja kuuntelemme sidosryhmiltä saamaamme palautetta.

Henkilöstömäärämme on pienessä ajassa kasvanut huomattavaa vauhtia ja ahkeralla perehdytystoiminnalla varmistamme, että tuotannon aloitus on turvallista niin omille työntekiijöille kuin sidosryhmillemme.

246 views0 comments

Recent Posts

See All

OTSO JATKAA TUOTANTOA JA VALAA ENSIMMÄISEN KULTAHARKON

Otso Gold Oy:llä (jatkossa ”Otso” tai ”yhtiö”) on ilo ja kunnia ilmoittaa Laivan kaivoksen uudelleenavaamisesta Raahessa, sekä tuotannon uudelleenkäynnistymisestä ja ensimmäisen kultaharkon valamisest