SIDOSRYHMIEN PÄIVITYS – SYYSKUU 2021

Kaivoksen toiminnan ylösajo sekä tuotantolaitoksemme laitteistojen testaukset ovat meneillään. Olemme viimeisten kuukausien aikana keskittyneet erityisesti tuotannon turvallisuuden sekä kaivostoiminnan ympäristörakenteiden toimivuuden varmistamiseen. Näitä kahta seikkaa pidämme ehdottomina polttopisteinä toiminnassamme myös tulevaisuudessa.

Tällä hetkellä osana kaivoksen ylösajoprosessia suoritamme kaivospiirin alueella pintamaan leikkausta sekä tasoituslouhintaa yhdessä urakoitsijoidemme kanssa. Tasoituslouhinnan yhteydessä suoritamme satunnaisesti räjäytyksiä, joilla voi olla vaikutuksia sidosryhmillemme. Räjäytystyöt suoritetaan ehdottoman turvallisesti asetettujen vaatimusten mukaan ja räjäytystöiden alueelle pääsy estetään ulkopuolisilta.

Myös kaivosalueelle johtava liikenne lisääntyy lähestyessämme kaivostoiminnan aloittamista. Toimimme yhteistyössä sidosryhmiemme ja urakoitsijoidemme kanssa toteuttaaksemme liikenteen sujuvan toteutumisen myös kaivostoiminnan käynnistyessä täyteen vauhtiin. Pidämme tärkeänä ettei lisääntynyt liikenne vähennä lähialueiden asukkaiden kokemaa turvallisuutta ja kuuntelemme sidosryhmiltä saamaamme palautetta.

Henkilöstömäärämme on pienessä ajassa kasvanut huomattavaa vauhtia ja ahkeralla perehdytystoiminnalla varmistamme, että tuotannon aloitus on turvallista niin omille työntekiijöille kuin sidosryhmillemme.

368 views3 comments

Recent Posts

See All

Alla tiedote Otso Gold Oy:n yrityssaneerauksesta ja yhtiön nykyisestä rakenteesta. Toivottavasti voimme jatkaa yhteistyötä jatkossa vahvemmalta pohjalta. Otso Gold Oy jätti Oulun käräjäoikeudelle 3.12

Toivottavasti kulunut vuosi on ollut osaltasi antoisa. Pahoittelut, ettei meistä ole kuulunut juuri mitään kuluneen vuoden aikana. Olemme tehneet kovasti töitä sen eteen, että kaivos on saatu takaisin

Otso Gold Oy:llä (jatkossa ”Otso” tai ”yhtiö”) on ilo ja kunnia ilmoittaa Laivan kaivoksen uudelleenavaamisesta Raahessa, sekä tuotannon uudelleenkäynnistymisestä ja ensimmäisen kultaharkon valamisest