Hyvä Otso Gold Oy:n yhteistyökumppani

Alla tiedote Otso Gold Oy:n yrityssaneerauksesta ja yhtiön nykyisestä rakenteesta.

Toivottavasti voimme jatkaa yhteistyötä jatkossa vahvemmalta pohjalta.


Otso Gold Oy jätti Oulun käräjäoikeudelle 3.12.2021 yrityssaneerausta koskevan hakemuksen. Yhtiön saneerausmenettely alkoi 17.2.2022. Käräjäoikeus määräsi asianajaja Pekka Jaatisen yhtiön saneerausmenettelyn selvittäjäksi. Velkojien on viimeistään 17.3.2022 mennessä kirjallisesti ilmoitettava selvittäjälle Otso Gold Oy:ltä olevat saatavansa. Selvittäjän tulee laatia saneerausohjelmaehdotus 26.5.2022 mennessä.


Otso Gold Oy:n omistussuhteissa ei ole tapahtunut muutoksia. Otso Gold Oy:n omistaa Otso Gold AB (ex. Nordic Mines Marknad AB), jonka puolestaan omistaa Torontossa, Kanadassa julkisesti listattu pörssiyhtiö Otso Gold Corp. Otso Gold Corp.:iin on määrätty selvittäjä, jona toimii Melinda McKie, Deloitte Restructuring Inc.:n osakas. Selvittäjä edustaa omistajaa suhteessa Otso Gold Ab:hen, joka edelleen omistaa 100 %: sesti Otso Gold Oy:n.


Otso Gold Oy:n hallituksen puheenjohtajana toimii helmikuusta 2022 alkaen Lars Purlund ja hallituksen jäseninä Per Niklas Ljungström ja Anna Helena Spennare. Vt. Kaivoksenjohtajana toimii Pasi Karekivi.


Otso Gold Oy on maaliskuusta 2022 alkaen suunnitellussa toimintojen ylläpitovaiheessa (Care and Maintenance). Ylläpitovaiheeseen liittyy maksimissaan 90 päivän lomautuksia osalle työntekijöitä. Ylläpitojakso on suunniteltu siten, että ympäristölle, ihmisille tai luonnolle ei aiheudu vaaraa. Otso Gold Oy on panostanut merkittävästi työntekijöidensä, ulkopuolisten henkilöiden ja luonnon suojelemiseen sekä turvallisuuteen.Lisätietoja:

Pasi Karekivi - Acting General Manager, pasi.k@otsogold@com +358 44 422 96 46

Lars Purlund - Chairman of the Board, lars.purlund@gmail.com

Pekka Jaatinen - Administrator, pekka.jaatinen@castren.fi +358 400 403 478

239 views0 comments

Recent Posts

See All

Toivottavasti kulunut vuosi on ollut osaltasi antoisa. Pahoittelut, ettei meistä ole kuulunut juuri mitään kuluneen vuoden aikana. Olemme tehneet kovasti töitä sen eteen, että kaivos on saatu takaisin

Otso Gold Oy:llä (jatkossa ”Otso” tai ”yhtiö”) on ilo ja kunnia ilmoittaa Laivan kaivoksen uudelleenavaamisesta Raahessa, sekä tuotannon uudelleenkäynnistymisestä ja ensimmäisen kultaharkon valamisest