Sidosryhmien päivitys - Kesäkuu 2021

Updated: Sep 13, 2021


Laivan kaivosalueella valmistelutyöt etenevät hyvää vauhtia. Patoja kunnostetaan ja läjitysalueita laajennetaan olemassa olevien ympäristölupien mukaisesti. Töiden tavoitteena on varmistaa riittävät rakenteet tuotannon käynnistymistä varten. Rakentamisen tukena kaivosalueella on useita valvojia huolehtimassa siitä, että työt tehdään suunnitelmien ja viranomaismääräysten mukaisesti.


Samanaikaisesti kaivosalueella on käynnissä kairausohjelma, jota toteutetaan useamman kairayksikön voimin. Kairausten tarkoituksena on tehdä laajempaa kartoitusta nykyisten louhosalueiden lähiympäristöstä, jotta louhintasuunnitelma saadaan viimeisteltyä.

Rikastamolla tehdään valmistelevia töitä käyttöönottotarkastuksia varten. Laitteistoja tarkastetaan ja huolletaan. Rikastamon toiminnan optimoimiseksi käynnissä on myös metallurgiset testit, joita tekee ulkopuolinen taho.


Maastotöiden lisäksi työstämme lukuisia suunnitelmia tuotannon tueksi, ja päivitämme toimintaohjeita eri tuotantovaiheisiin. Ympäristötarkkailua lisätään asteittain eri tuotantoalueilla. Ympäristötarkkailua toteuttaa 3 konsulttifirmaa, jotka vastaavat näytteenoton ja analytiikan lisäksi myös raportoinnista. Turvallisuusasioita viedään eteenpäin yhteistyössä eri viranomaistahojen kanssa.


Henkilöstö alueella on lisääntynyt kevään aikana. Paikallisen henkilöstön lisäksi alueella työskentelee tai vierailee useiden eri alojen ammattilaisia Suomesta ja ulkomailta. Rekrytointi henkilöstön lisäämiseksi on myös käynnissä.
451 views0 comments