Arvoisat maanomistajat

Toivottavasti kulunut vuosi on ollut osaltasi antoisa. Pahoittelut, ettei meistä ole kuulunut juuri mitään kuluneen vuoden aikana. Olemme tehneet kovasti töitä sen eteen, että kaivos on saatu takaisin tuotantoon. Tuotanto on virallisesti avattu, ja toiminta jatkuu entiseen malliin. Kuten olette ehkä median kautta huomanneet, yhtiössä on meneillään uudelleen järjestäytyminen. Haluamme viestittää, että teemme hyvässä yhteistyössä työtä sen eteen, että kaivoksen tuotantoa voidaan jatkaa suunnitelmien mukaan.

Kuluneen vuoden aikana olemme päivittäneet useita kaivoksen toimintaan liittyviä suunnitelmia, ja se työ jatkuu edelleen. Samanaikaisesti olemme rakentaneet luvan mukaisia varastointialueita kaivannaisjätteille. Kaivosalueen ympäristötarkkailua on tehostettu, sekä jatkuvatoimista ja manuaalista näytteenottoa lisätty. Osana tuotannon pitkäaikaista suunnittelua malminetsintälupa-alueita koskevat jatkoaikahakemukset on toimitettu päivitettyinä Tukesille, ja ne etenevät ajallaan lain mukaiseen kuulemiseen.

Tulemme toimittamaan kaikille maanomistajille kirjeen helmikuussa 2022 liittyen kaivoslain mukaisten vuosikorvausten maksuun. Kirjeen mukana tulee esitäytetty sopimusliite koskien sivukiven mahdollista myyntiä kaivosalueen ulkopuolisille tahoille. Pahoittelut, että sopimusten laatiminen on kestänyt odotettua kauemmin.

Näiden kuulumisten myötä haluamme toivottaa Teille oikein rauhaisaa joulun aikaa, ja kaikkea hyvää vuodelle 2022! Alla on yhteystiedot, mikäli Teillä herää kysymyksiä tai kommentteja meille päin. Olkaa rohkeasti yhteydessä.


Riina Mäkelä

osastopäällikkö; Ympäristö, maanomistaja-asiat, infrarakentaminen, vesien hallinta

Riina.m@otsogold.com

p. 044 4229 603


gif

297 views0 comments

Recent Posts

See All

Alla tiedote Otso Gold Oy:n yrityssaneerauksesta ja yhtiön nykyisestä rakenteesta. Toivottavasti voimme jatkaa yhteistyötä jatkossa vahvemmalta pohjalta. Otso Gold Oy jätti Oulun käräjäoikeudelle 3.12

Otso Gold Oy:llä (jatkossa ”Otso” tai ”yhtiö”) on ilo ja kunnia ilmoittaa Laivan kaivoksen uudelleenavaamisesta Raahessa, sekä tuotannon uudelleenkäynnistymisestä ja ensimmäisen kultaharkon valamisest